Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w rowie komunalnym C1/6 oraz rzece Beniaminówce przy ul. Wołomińskiej, likwidację istniejących rowów na działkach nr ew. 104, 141/1, 187 obr. 05-06 oraz wprowadzanie wód

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),w związku z wnioskiem z dnia 14 grudnia 2016 r. Pana Bartłomieja Małetki, prowadzącego działalność pod nazwą Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka, ul. Cedrowa 22, Hipolitów, 05-074 Halinów, działającego w imieniu Burmistrza Radzymina
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów do rowu komunalnego C1/6 oraz do rzeki Beniaminówki, przebudowę istniejących wylotów i przepustów w ww. rowie i rzece w pasie drogowym ul. Wołomińskiej, w Radzyminie, likwidację istniejących rowów i przepustów na działkach nr ew. 104, 141/1, 187 obr. 05-06 oraz wprowadzanie wód opadowych do wód rzeki Beniaminówki i do rowu C1/6 w Radzyminie.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 12.01.2017 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 17.01.2017 r., godz. 13.01
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 17.01.2017 r., godz. 13.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.01.2017 r., godz. 13.02Marian BądzyńskiEdycja strony
17.01.2017 r., godz. 13.01Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 751 razy.