Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze Stacji Pa

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm), w związku z wnioskiem z dnia 13 grudnia 2016 r. Pana Aleksandra Florka, przedstawiciela zakładu SEKA s.a., działającego w imieniu Shell Polska sp. z o.o., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze Stacji Paliw R 1006, przy ul. Piłsudskiego 2, w Markach.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 12.01.2017 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 16.01.2017 r., godz. 15.53
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 16.01.2017 r., godz. 15.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.01.2017 r., godz. 15.53Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1024 razy.