Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu istniejących boisk sportowych przy ul. Stawowej w Markach poprzez istniejący wylot do rowu chłonnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 4 stycznia 2017 r. Burmistrza Miasta Marki,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia części decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 496/06 z dnia 11 grudnia 2006 r., znak: WOS-6225-26/2603/06 oraz udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu istniejących boisk sportowych przy ul. Stawowej w Markach poprzez istniejący wylot do rowu chłonnego.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 13.01.2017 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 16.01.2017 r., godz. 15.04
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 16.01.2017 r., godz. 15.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.01.2017 r., godz. 15.04Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 868 razy.