Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w zakresie zmiany decyzji nr 65/16 z dnia 03.02.2016 r. na pobór wód ze studni Nr 2, z ujęcia na terenie działki ew. nr 1241 obręb Kuligów, gm. Dąbrówka

Na podstawie art. 127 ust. 6, 7 i 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 5 października 2016 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce, ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie zmiany decyzji nr 65/16 z dnia 03.02.2016 r. (WOŚ.6341.184.2015) na szczególne korzystanie z wód, tj.: na pobór wód ze studni Nr 2, z ujęcia na terenie działki ew. nr 1241 obręb Kuligów, gm. Dąbrówka.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 26.10.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 16.01.2017 r., godz. 10.37
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 16.01.2017 r., godz. 10.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.01.2017 r., godz. 10.37Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 906 razy.