Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowanej sieci wodociągowej pod dnem rzeki Kobylanki, w km 4+115, na działce nr ew. 16 w miejscowości Wujówka, gm. Jadów

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 21.11.2016 r. Pana Błażeja Roguskiego, ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa, działającego w imieniu Wójta Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowanej sieci wodociągowej pod dnem rzeki Kobylanki, w km 4+115, na działce nr ew. 16 w miejscowości Wujówka, gm. Jadów.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 02.01.2017 r., godz. 15.58
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 02.01.2017 r., godz. 15.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2017 r., godz. 15.58Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1153 razy.