Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie ziemnych zbiorników retencyjnych i drenażu na działkach nr ew. 141, 142/3, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1 obr. Emilianów oraz odprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych ze zl

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 16 grudnia 2016 r. Pana Roberta Głowackiego, prowadzącego działalność pod nazwą Air Projekt Robert Głowacki, ul. Magnolii 11, 05-126 Michałów Grabina, działającego w imieniu Mercedes-Benz Warszawa sp. z o.o.
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: ziemnych zbiorników retencyjnych i drenażu na działkach nr ew. 141, 142/3, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1 obr. Emilianów oraz odprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych ze zlewni projektowanej stacji serwisowej do rowu na działce nr ew. 141 obr. Emilianów, gm. Radzymin.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 27.12.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 02.01.2017 r., godz. 15.54
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 02.01.2017 r., godz. 15.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2017 r., godz. 15.54Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 827 razy.