Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Pozwolene wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch studni chłonnych zlokalizowanych na działce nr ew. 38/15 obr. 01-04 w Ząbkach oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenów

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), w związku z art. 11 d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po zapoznaniu się
z wnioskiem z dnia 29 listopada 2016 r. Pana Kazimierza Krzemińskiego, działającego w imieniu Burmistrza Miasta Ząbki,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch studni chłonnych zlokalizowanych na działce nr ew. 38/15 obr. 01-04 w Ząbkach oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenów utwardzonych planowanej do przebudowy ul. Zakopiańskiej w Ząbkach, poprzez ww. projektowane studnie chłonne do ziemi.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 02.01.2017 r., godz. 14.44
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 02.01.2017 r., godz. 14.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2017 r., godz. 14.45Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
02.01.2017 r., godz. 14.44Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 956 razy.