Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia spółce BONA – AGRA Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 19 grudnia 2016 r. Pana Janusza Gołębiowskiego – uprawnionego do reprezentacji spółki BONA – AGRA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szkolnej 11, 05-270 Marki,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia spółce BONA – AGRA Sp. z o.o., pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. wykonanie przepustu o średnicy 500 mm wyposażonego w naścienną zastawkę, w rowie bez nazwy usytuowanym na działce nr ew. 1399/6, obr. Nadma, gmina Radzymin.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 28.12.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 28.12.2016 r., godz. 13.43
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 28.12.2016 r., godz. 13.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.12.2016 r., godz. 13.43Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 892 razy.