Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Coca – Cola HBC Polska Spółka z o.o. , zakład w Radzyminie

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku
z wnioskiem z dnia 18 listopada 2016 r. Pana Marcina Boruta (Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „PROBADEX -KRAKÓW” mgr inż. arch. Jerzy Boruta, ul. Mokra 20, 03-236 Warszawa), upoważnionego do występowania w imieniu spółki Coca – Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Annopol 20 w Warszawie,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
likwidację rowu ziemnego zlokalizowanego na działkach nr 58/3 i 58/11 obręb 01-07 Radzymin o długości 122 m;
likwidację rowu retencyjno-chłonnego zlokalizowanego na działce nr 59 obręb 01-07 Radzymin, o długości 23,6,
wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej w km 11+275 rzeki Beniaminówki służącego do wprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych
pochodzących z terenu zakładu Coca – Cola HBC Polska Spółka z o.o. w Radzyminie,
szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
do rzeki Beniaminówki poprzez ww. projektowany wylot kanalizacyjny,


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 23.12.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 27.12.2016 r., godz. 09.32
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 27.12.2016 r., godz. 09.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.12.2016 r., godz. 09.32Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 919 razy.