Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 161/06 z dnia 19 lutego 2016 r., znak: WOŚ.6341.12.2016

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 12 grudnia 2016 r. Pana Marcina Boruta (Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „PROBADEX – KRAKÓW” mgr inż. arch. Jerzy Boruta, ul. Mokra 20, 03-236 Warszawa), upoważnionego do występowania w imieniu spółki Coca – Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Annopol 20 w Warszawie,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 161/06 z dnia 19 lutego 2016 r., znak: WOŚ.6341.12.2016 w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z powierzchni utwardzonych i dachowych zakładu Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Filia w Radzyminie, zlokalizowanego na terenie działek ew. nr 58/2 i 59, obręb 01-07 w Radzyminie, istniejącym wylotem kanalizacyjnym o współrzędnych geograficznych
N – 52°25’41’12”; E – 21°9’32’51” w skarpie zbiornika chłonno – odparowywalnego, następnie do rowu melioracyjnego istniejącym wylotem kanalizacyjnym, usytuowanym na terenie działki ew. nr 68 obr. 01-07, uchodzącego do rzeki Beniaminówki w km 11+170.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 23.12.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 27.12.2016 r., godz. 09.30
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 27.12.2016 r., godz. 09.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.12.2016 r., godz. 09.30Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 951 razy.