Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie w sprawie udzielenia pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulicy Inżynierskiej poprzez Kanał Magenta do rzeki Długiej

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku
z art. 11d ust 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2015 poz. 2031, ze zm.),
po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 16 listopada 2016 r. Pana Michała Romaniaka, działającego w imieniu Burmistrza Miasta Zielonka,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Zielonka pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, t.j.: wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących
do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego – Kanału Magenta na działkach nr ew.: 21, 20, 79/1, obręb 4-90-07, działkach nr ew.: 69/3, 71, 29, 87, 70, obręb 4-90-04, działkach nr ew.: 2/6, 40/1, 41/1, 42, 29, 39/4, 52/1, obręb
4-90-05, działkach nr ew.: 1/6, 39, 38/5, 76/14, obręb 4-90-06 w Zielonce,
2. szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Inżynierskiej poprzez Kanał Magenta do rzeki Długiej w km 9+980.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 22.12.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 22.12.2016 r., godz. 12.22
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 22.12.2016 r., godz. 12.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.12.2016 r., godz. 12.22Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 958 razy.