Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w srawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na : 1. wykonanie czterech zestawów skrzynek rozsączających (3 zestawy skrzynek rozsączających, ułożonych jednowarstwowo połączonych w jeden system rozsączający oraz 1 zestaw złożony ze

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem 18 listopada 2016 r., Pana Karola Sarnackiego, działającego w imieniu przedsiębiorstwa OAZA BUD Dariusz Kotowski z siedzibą w Ząbkach,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :
1. wykonanie czterech zestawów skrzynek rozsączających (3 zestawy skrzynek rozsączających, ułożonych jednowarstwowo połączonych w jeden system rozsączający oraz 1 zestaw złożony ze skrzynek rozsączających ułożonych dwuwarstwowo), na terenie działek nr ew. 3/32, 3/33, 3/34 obr. 03-19 w Ząbkach,
2. szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych (parkingi i wjazd) oraz powierzchni dachowych z ww. terenu poprzez ww. urządzenia wodne.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 07.12.2016 r., godz. 09.23
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 07.12.2016 r., godz. 09.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.12.2016 r., godz. 09.23Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 964 razy.