Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Bieżące informacje


Podstrony:
 • Informacja dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
  W związku z występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych, przypomina się o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Jednocześnie informuje się o możliwości instalowania czujników czadu sygnalizujących o podwyższonym stężeniu tlenku węgla. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń występujących w przewodach dymowych i spalinowych.
 • Informacja dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
  Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, przypomina się o konieczności utrzymania obiektów budowlanych w takim stanie, aby czynniki zewnętrzne związane z działaniami sił natury (w tym przede wszystkim: śnieg utrzymujący się na dachach, sople lodu zwisające z budynków itp.) nie spowodowały zagrożeń, a także nie przyczyniły się do uszkodzenia obiektu budowlanego.
 • Informacja dla właścicieli i zarządców obiektów wielkopowierzchniowych art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane
  W związku z nałożonym na organy nadzoru budowlanego obowiązkiem nadzorowania realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, o których jest mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz potrzebą monitorowania wykonania obowiązków określonych ustawą, przypomina się o konieczności dokonywania przez właściciela lub zarządcę okresowych kontroli stanu technicznego budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Jednocześnie należy pamiętać o bezzwłocznym przekazywaniu do PINB w Wołominie pisemnych zawiadomień o przeprowadzonych okresowych kontrolach stanu technicznego obiektów, wynikających z powyższych przepisów ustawy Prawo budowlane.
 • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018
  komunikat z dnia 04.09.2017 r.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 02.12.2016 r., godz. 15.16
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.12.2016 r., godz. 15.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.12.2016 r., godz. 15.16NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4929 razy.