Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odwodnienie wyrobiska poeksploatacyjnego na działce nr ew. 117 obr. Zawady, a także na odprowadzenie wód z ww. wyrobiska do rowu melioracyjnego w miejscowości Mokre, gm. Radzymin

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 21 października 2016 r. Pana Andrzeja Karasińskiego, prowadzącego działalność pod nazwą Andrzej Karasiński Cegielnia Radzymin, ul. Związkowa 13, 04-522 Warszawa
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wyrobiska poeksploatacyjnego na działce nr ew. 117 obr. Zawady, gm. Radzymin, a także na odprowadzenie wód z ww. wyrobiska do rowu melioracyjnego usytuowanego na działkach w miejscowości Mokre, gm. Radzymin.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 26.10.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 02.12.2016 r., godz. 14.21
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 02.12.2016 r., godz. 14.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.12.2016 r., godz. 14.21Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 843 razy.