Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na zabudowę odkrytego rowu przydrożnego przy ulicy Żeligowskiego na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Traugutta, rurociągiem z obustronnym drenażem, na działce nr ew. 90 obr. 04-02 w Radzyminie

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 22 listopada 2016 r. Pana Pawła Kusaka, prowadzącego działalność jako PProjekt Pracownia Projektowa Paweł Kusak, ul. Londyńska 8/22, 03-921 Warszawa, działającego w imieniu Burmistrza Radzymina
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych w pasie drogi gminnej poprzez wykonanie zabudowy odkrytego rowu przydrożnego przy ulicy Żeligowskiego na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Traugutta, rurociągiem o średnicy 400 mm o długość 66,0 m z obustronnym drenażem, na działce nr ew. 90 obr. 04-02 w Radzyminie, w celu usytuowania planowanej ścieżki rowerowej w miejscu zabudowanego rowu.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 22.11.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 29.11.2016 r., godz. 13.36
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 29.11.2016 r., godz. 13.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.11.2016 r., godz. 13.36Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 914 razy.