Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przepustu w rowie przydrożnym w pasie drogi wojewódzkiej nr 635 (działka nr ew. 84/2) w miejscowości Ciemne, przy ulicy Wołomińskiej, w celu zjazdu z drogi na działkę nr ew. 91 obr. Ciemne

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 24 października 2016 r. Pana Antoniego Mikulskiego, ul. Wrzosowa 17, 05-220 Zielonka, działającego w imieniu Państwa Justyny i Dariusza Szymborskich, Duczki, gm. Wołomin
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych poprzez wykonanie przepustu w rowie przydrożnym w pasie drogi wojewódzkiej nr 635 (działka nr ew. 84/2) w miejscowości Ciemne, przy ulicy Wołomińskiej, w celu zjazdu z drogi na działkę nr ew. 91 obr. Ciemne, gm. Radzymin.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 03.11.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 22.11.2016 r., godz. 15.00
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 22.11.2016 r., godz. 15.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.11.2016 r., godz. 15.00Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 997 razy.