Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku
z wnioskiem z dnia 7 października 2016 r. Pana Jacka Łazewskiego – upoważnionego do występowania w imieniu spółki SIME Polska Sp. z o.o.,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego spółce SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Warszawskiej 31 na wykonanie:
1. przejścia sieci gazociągu średniego ciśnienia pod dnem rzeki Osownicy w miejscowości Jadów, gmina Jadów (działka nr ew. 561/1, obręb Jadów, gm. Jadów),
2. robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w zakresie: budowy ww. gazociągu średniego ciśnienia metodą przewiertu sterowanego, przecisku oraz wykopu otwartego oraz wykonania komór przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Osownicy (działki nr ew. 484/2, 561/1, 562/1, obręb Jadów oraz działka nr ew. 198, obręb Wójty, gm. Jadów).


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 31.10.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 22.11.2016 r., godz. 10.08
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 22.11.2016 r., godz. 10.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.11.2016 r., godz. 10.08Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 932 razy.