Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXVI - 264/2016

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025
UCHWAŁA NR XXVI - 264/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Zarząd Powiatu Wołomińskiego do dnia 30 września każdego roku składa Radzie Powiatu Wołomińskiego informację o stopniu realizacji Strategii, o której mowa w § 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.11.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 21.11.2016 r., godz. 16.27
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 21.11.2016 r., godz. 16.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.11.2016 r., godz. 16.27Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3031 razy.