Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie wydania decyzji: 1. na legalizację urządzeń wodnych, tj.: a. zbiornika chłonnego zlokalizowanego na działkach nr ew. 61/7 i 61/8, obr. ew. 05-01 Radzymin, b. trzech wylotów odprowadzających wody opadowe i roztopowe z powierzch

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6, 7, 7a w związku z art. 64a ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
zawiadamiam,
że Starosta Wołomiński na wniosek z dnia 30 sierpnia 2016r., zakładu KORAD KORNACKI Sp. j., ul. Zwycięska 23, 05-250 Radzymin, wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji:
1. na legalizację urządzeń wodnych, tj.:
a. zbiornika chłonnego zlokalizowanego na działkach nr ew. 61/7 i 61/8, obr. ew. 05-01 Radzymin,
b. trzech wylotów odprowadzających wody opadowe i roztopowe z powierzchni ww. działek do rowu przydrożnego drogi gminnej (W1) zlokalizowanego w pasie ul. Zwycięskiej – dz. nr ew. 71, 05-01 Radzymin oraz do ww. rowu chłonnego (W2, W3),
2. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem ww. wylotów wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni dachowych do zbiornika chłonnego oraz pochodzących z powierzchni utwardzonych tj. dróg dojazdowych, parkingów na terenie ww. działek.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 17.11.2016 r., godz. 15.02
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 17.11.2016 r., godz. 15.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2016 r., godz. 15.02Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 953 razy.