Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia spółce 3P SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kiedacza 26 B, 02-776 Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 28 października 2016 r. Pani Jadwigi Jankun – uprawnionej do reprezentacji spółki 3P SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kiedacza 26 B, 02-776 Warszawa,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia spółce 3P SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kiedacza 26 B, 02-776 Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowej budynku magazynowo produkcyjnego z częścią biurową i terenu utwardzonego (dróg, parkingów) usytuowanego na terenie działki nr ew. 688/26, obręb Słupno w Radzyminie
do ziemi za pomocą istniejących urządzeń wodnych (rowu infiltracyjnego, zbiornika retencyjno - infiltracyjnego).

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 09.11.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 14.11.2016 r., godz. 12.15
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 14.11.2016 r., godz. 12.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.11.2016 r., godz. 12.15Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 940 razy.