Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na : 1. wykonanie dwóch stawów zlokalizowanych na działkach nr ew. 1198/2, 1199/2, 1200, 1201, 1202, 1203 obr. Tłuszcz, gm. Tłuszcz (Staw I) oraz 1217, 1218, 1219, 1220, 1221 obr. Tłuszcz. gm. Tł

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia
1 września 2016 r., Pana Mariusza Dembińskiego, Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :
1. wykonanie dwóch stawów zlokalizowanych na działkach nr ew. 1198/2, 1199/2, 1200, 1201, 1202, 1203 obr. Tłuszcz, gm. Tłuszcz (Staw I) oraz 1217, 1218, 1219, 1220, 1221 obr. Tłuszcz. gm. Tłuszcz (Staw II),
2. budowę dwóch przepustów na rowie D-14/1 oraz na rowie D-14/2 zlokalizowanych na dz. nr ew. 1198/2, 1199/2, 1217, 1218 obr. Tłuszcz, gm. Tłuszcz,
3. likwidację fragmentów rowów w miejscu planowanej lokalizacji ww. stawów tj. fragmentu rowu D-14/1 o długości 77,0 m (Staw I) oraz fragmentu rowu D-14/2 o długości 97,0 m (Staw II) zlokalizowanych na dz. nr ew. 1198/2, 1199/2, 1217, 1218 obr. Tłuszcz, gm. Tłuszcz.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 03.11.2016 r., godz. 12.05
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 03.11.2016 r., godz. 12.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.11.2016 r., godz. 12.06Agnieszka SzczypiorskaEdycja strony
03.11.2016 r., godz. 12.05Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 890 razy.