Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przejścia sieci wodociągowej pod dnem Kanału Marianowskiego – km 0+885 w m. Marianów, gm. Dąbrówka (dz. nr ew. 231, obr. Marianów).

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 9, 10, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 20 października 2016 r. Pana Andrzeja Ochenkowskiego – działającego w imieniu Wójta Gminy Dąbrówka,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przejścia sieci wodociągowej pod dnem Kanału Marianowskiego – km 0+885 w m. Marianów, gm. Dąbrówka (dz. nr ew. 231, obr. Marianów).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 27.10.2016 r., godz. 13.07
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 27.10.2016 r., godz. 13.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.10.2016 r., godz. 13.07Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 906 razy.