Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXV - 256/2016

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021
UCHWAŁA NR XXV - 256/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021


Na podstawie art. 12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM NA LATA 2016-2021

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 24.10.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 24.10.2016 r., godz. 16.48
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 24.10.2016 r., godz. 16.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.10.2016 r., godz. 16.49Małgorzata JeznachEdycja strony
24.10.2016 r., godz. 16.48Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 696 razy.