Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia sieci wodociągowej pod dnem rzeki Osownica w miejscowości Strachówka, gmina Strachówka (działka nr ew. 393, obręb Strachówka, gm. Strachówka)

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 7 października 2016 r. Pana Błażeja Rogulskiego – upoważnionego do występowania w imieniu Wójta Gminy Strachówka,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przejścia sieci wodociągowej pod dnem rzeki Osownica w miejscowości Strachówka, gmina Strachówka (działka nr ew. 393, obręb Strachówka, gm. Strachówka).

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 19.10.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 20.10.2016 r., godz. 13.02
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 20.10.2016 r., godz. 13.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.10.2016 r., godz. 13.02Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 939 razy.