Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla spółki SIME Polska Sp. z o.o. na wykonanie przejścia sieci gazociągu średniego ciśnienia pod dnem rzeki Osownicy, wykonanie robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku
z wnioskiem z dnia 7 października 2016 r. Pana Jacka Łazewskiego – upoważnionego do występowania w imieniu spółki SIME Polska Sp. z o.o.,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego spółce SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Warszawskiej 31 na:
1. wykonanie przejścia sieci gazociągu średniego ciśnienia pod dnem rzeki Osownicy
w miejscowości Osęka, gmina Strachówka (działka nr ew. 33, obręb Osęka,
gm. Strachówka),
2. wykonanie robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w zakresie budowy gazociągu średniego ciśnienia metodą wykopu otwartego i wykonania komór przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Osownicy (działka nr ew. 75, obręb Księżyki,
gm. Strachówka, działka nr ew. 121/1, obręb Ruda Czernik, gm. Strachówka, działki nr ew.: 32/2, 32/1, 34/2, 35/8, 36, 35/7, obręb Osęka, gmina Strachówka).

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 14.10.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 19.10.2016 r., godz. 08.36
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 19.10.2016 r., godz. 08.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.10.2016 r., godz. 08.38Elwira BijataEdycja strony
19.10.2016 r., godz. 08.36Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 941 razy.