Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za zakup 1T soli drogowej białej gruboziarnistej

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 21.10.2016 r. do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWEWydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za zakup 1T soli drogowej białej gruboziarnistej o granulacji 0,25mm÷4mm z dodatkiem w postaci antyzbrylacza z przywozem.


Miejsce dostawy soli: Wołomin, ul. Kobyłkowska 1A.

Wymagania jakie powinien spełniać oferowany produkt: Wymóg konieczny
Sól drogowa biała gruboziarnista o granulacji 0,25mm÷4mm z dodatkiem w postaci antyzbrylacza - tak.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 21.10.2016 r. do godz. 12.00


2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Zakup 1T soli drogowej białej gruboziarnistej o granulacji 0,25mm÷4mm z przywozem”
nie otwierać przed 21.10.2016 r. godz. 14.00
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 6, dnia 21.10.2016 r. o godz. 14.00

5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.Do oferty należy załączyć:
1. Formularz ofertowy
2. Istotne postanowienia umowy


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 17.10.2016 r., godz. 13.07
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 17.10.2016 r., godz. 13.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.10.2016 r., godz. 13.07Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3614 razy.