Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu w rowie drogowym usytuowanym na działce nr ew. 155, obr. 1-03 w Markach– zjazd na działkę nr ew. 143/12, obr. 1-03 w Markach

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 22 września 2016 r. Pana Adama Piórkowskiego,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Panu Adamowi Piórkowskiemu, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj. przebudowę przepustu w rowie drogowym usytuowanym na działce nr ew. 155, obr. 1-03 w Markach, w pasie drogi wojewódzkiej nr 632 (ul. Legionowa) – zjazd na działkę nr ew. 143/12, obr. 1-03 w Markach.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 28.09.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 10.10.2016 r., godz. 09.29
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 10.10.2016 r., godz. 09.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.10.2016 r., godz. 09.29Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 934 razy.