Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnych (4 szt.) na terenie działki nr ew. 10/2, 10/3, 10/5, obr. 05-15, przy ul. Zamkowej w Markach, i szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie wód opadowych i r

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem 9 września 2016 r., Pana Karola Sarnackiego, działającego w imieniu przedsiębiorstwa Usługi Remontowo Budowlane, Kołakowski Maciej, z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :
1. wykonanie studni chłonnych (4 szt.) na terenie działki nr ew. 10/2, 10/3, 10/5, obr. 05-15, przy ul. Zamkowej w Markach,
2. szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ww. działek poprzez ww. studnie chłonne.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 07.10.2016 r., godz. 12.18
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 07.10.2016 r., godz. 12.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.10.2016 r., godz. 12.18Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 922 razy.