Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejścia sieci wodociągowej pod dnem rzeki Beniaminówki, na działce nr ew. 339, obręb Łąki, gm. Radzymin

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 20 września 2016 r. Pana Mikołaja Kozłowskiego – upoważnionego do występowania w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin),
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przejścia sieci wodociągowej pod dnem rzeki Beniaminówki w km 9+236 na działce nr ew. 339, obręb Łąki, gm. Radzymin.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 28.09.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 28.09.2016 r., godz. 13.49
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 28.09.2016 r., godz. 13.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.09.2016 r., godz. 13.49Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 951 razy.