Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działek nr ew. 6/10, 6/30, 6/31, 6/11, 6/18 obr. 10 przy ulicy Łukasiewicza w Wołominie, istniejącym wylotem do rowu komunalnego G, a następnie do w

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 09 września 2016 r. PKO Bankowy Leasing sp. z o.o., Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu działek nr ew. 6/10, 6/30, 6/31, 6/11, 6/18 obr. 10 przy ulicy Łukasiewicza w Wołominie, istniejącym wylotem do rowu komunalnego G, a następnie do wód powierzchniowych rzeki Czarnej w km 19+160.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 23.09.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 26.09.2016 r., godz. 16.34
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 26.09.2016 r., godz. 16.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2016 r., godz. 16.34Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 701 razy.