Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na likwidację studni nr 7, na działce nr ew. 2/28 obr. 01-06 przy ul. Szpitalnej, na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 6 września 2016 r. Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie, Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj.: studni nr 7, zlokalizowanej na działce nr ew. 2/28 obr. 01-06 przy ul. Szpitalnej, na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 19.09.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 26.09.2016 r., godz. 16.32
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 26.09.2016 r., godz. 16.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2016 r., godz. 16.32Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 812 razy.