Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie 3 wylotów kanalizacyjnych w skarpie rowu D-14, kanałów drenażowych, a także na odprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych do ziemi poprzez rów D-14 i dalej do rzeki Cienkiej, z

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 1 września 2016 r. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wiejska 56, 05-240 Tłuszcz,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: 3 wylotów kanalizacyjnych w skarpie rowu D-14, kanałów drenażowych o łącznej długości 202,0 m, a także na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych, roztopowych i drenażowych do ziemi poprzez rów D-14 i dalej do rzeki Cienkiej, pochodzących z nawierzchni utwardzonych i dachów realizowanego targowiska miejskiego przy ulicy Jana Kielaka w Tłuszczu.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 23.09.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 26.09.2016 r., godz. 16.03
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 26.09.2016 r., godz. 16.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2016 r., godz. 16.03Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 808 razy.