Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w celu zasilania stawu nr 2 na terenie akwenu Glinianki w Zielonce, z istniejącej studni usytuowanej na działce nr ew. 2 obr. 5-10-04

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),
w związku z wnioskiem z dnia 22 sierpnia 2016 r. Burmistrza Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych w celu zasilania stawu nr 2 na terenie akwenu Glinianki w Zielonce, z istniejącej studni ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny, usytuowanej na działce nr ew. 2 obr. 5-10-04 w Zielonce.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 15.09.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 26.09.2016 r., godz. 14.38
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 26.09.2016 r., godz. 14.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2016 r., godz. 14.38Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 728 razy.