Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacyjnego (W1) w skarpie rzeki Długiej w Zielonce oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z fragmentu ul. Ossowskiej do wód powierzchniowych rzeki Długiej

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 05 września 2016 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce sp. z o.o., ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacyjnego (W1) w skarpie rzeki Długiej, usytuowanego na działce nr ew. 38 obr. 5-40-08 w Zielonce
oraz
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych fragmentu ul. Ossowskiej, na odcinku położonym w rejonie ul. Zielone Łąki do granicy miasta Zielonka, do wód powierzchniowych rzeki Długiej, dwoma wylotami kanalizacyjnymi: ww. projektowanym wylotem kanalizacyjnym (W1) i istniejącym wylotem kanalizacyjnym (W2), usytuowanym na działce nr ew. 38 obr. 5-40-08 w Zielonce w km 12+050 rzeki Długiej.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 09.09.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 21.09.2016 r., godz. 15.40
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 21.09.2016 r., godz. 15.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.09.2016 r., godz. 15.40Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 893 razy.