Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XXIII - 235/2016

w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XXIII - 235/2016
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 6a, art.10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zalicza się do kategorii dróg powiatowych drogę gminną nr 221214W, położoną w gminie Poświętne, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4351W położoną
w miejscowości Krubki Górki w kierunku miejscowości Zawiesiuchy do granicy Powiatu Wołomińskiego, biegnącą po działce o nr ew. 1634 obręb Wola Ręczajska (odcinek o łącznej długości 750 mb).


§ 2

Położenia i przebieg drogi, o której mowa w § 1, oznaczony jest na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 29.08.2016 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 29.08.2016 r., godz. 12.43
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 29.08.2016 r., godz. 12.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2016 r., godz. 12.43Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3025 razy.