Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu w rowie drogowym usytuowanym na działce nr ew. 1, obr. Duczki – 06, gmina Wołomin, w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Szosa Jadowska)

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 22 sierpnia 2016 r. Pana Antoniego Mikulskiego działającego w imieniu Pana Mirosława Sałańskiego,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego (rowu), tj. wykonanie przepustu o średnicy 500 mm, w rowie drogowym usytuowanym na działce nr ew. 1, obr. Duczki – 06, gmina Wołomin, w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 (ul. Szosa Jadowska) – zjazd na działkę nr ew. 15, obr. Duczki – 06, gmina Wołomin.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 24.08.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 24.08.2016 r., godz. 14.08
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 24.08.2016 r., godz. 14.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.08.2016 r., godz. 14.08Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 845 razy.