Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu melioracyjnego R-A1 poprzez przykrycie rurociągiem kanalizacyjnym z obustronnym drenażem, na działce nr ew. 91, obręb Ciemne, gmina Radzymin

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem
z dnia 10 sierpnia 2016 r. Pana Dariusza Szymborskiego,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Szymborskiemu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu melioracyjnego
R-A1 poprzez przykrycie rurociągiem kanalizacyjnym z obustronnym drenażem, na działce
nr ew. 91, obręb Ciemne, gmina Radzymin.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 18.08.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 19.08.2016 r., godz. 08.29
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 19.08.2016 r., godz. 08.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.08.2016 r., godz. 08.29Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 847 razy.