Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na przebudowę 3 wylotów w skarpie rowu A-1 na działce nr ew. 78 obr. 24 w Kobyłce i przebudowę rowu A-1 poprzez wykonanie kolektora z obustronnym drenażem na dz. nr ew. 78 obr. 24 przy ulicy Mieszka I w

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 14 czerwca 2016 r. Pana Artura Mazurek i Pani Marty Mazurek, działających jako spółka cywilna pod nazwą „A.M.M. Artur i Marta Mazurek s.c.”
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Wołomińskiego nr 551/15 z dnia 11 września 2015 r. w części dotyczącej przebudowy wylotu w skarpie rowu A-1 do studni S6 i wykonania kolektora o długości 63,5 m stanowiącego przykrycie rowu A-1
oraz
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę 3 istniejących wylotów w skarpie rowu A-1 na działce nr ew. 78 obr. 24 w Kobyłce i przebudowę rowu komunalnego A-1 poprzez wykonanie kolektora o wymiarach 800 x 1000 mm i długości 167,70 m, z obustronnym drenażem o średnicy 160 mm, łącznej długości 162 m, na dz. nr ew. 78 obr. 24 przy ulicy Mieszka I w Kobyłce.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Rakowski - starosta, data: 04.07.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 12.08.2016 r., godz. 17.03
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 12.08.2016 r., godz. 17.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.08.2016 r., godz. 17.03Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 838 razy.