Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na dalsze wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dachów i nawierzchni utwardzonych terenu zakładu „IMPERF” przy ul. Łukasiewicza 7D w Wołominie (działka ew. nr 6/17 obr. 10), istniejącym

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 03 czerwca 2016 r. Pana Dariusza Szpańskiego, Pana Gabriela Stańca, prowadzących działalność jako P.P.U.H. „IMPERF” s.c., ul. Łukasiewicza 7D, 05-200 Wołomin
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na dalsze szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dachów i nawierzchni utwardzonych terenu zakładu „IMPERF” przy ul. Łukasiewicza 7D w Wołominie (działka ew. nr 6/17 obr. 10), istniejącym wylotem do rowu komunalnego „G” i dalej do wód powierzchniowych płynących rzeki Czarnej w km 19+150.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Kazimierz Rakowski - starosta, data: 01.07.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 12.08.2016 r., godz. 16.52
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 12.08.2016 r., godz. 16.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.08.2016 r., godz. 16.52Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 944 razy.