Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego udzielenia pozwolenia na wykonanie skrzynek rozsączających, na działce nr ew. 4/2 obr. 4-07-07 przy ulicy Truskawkowej w Warszawie i wprowadzanie do ziemi ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z Postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 671/P/NN/16, z dnia 22 marca 2016 r., wyznaczającego Starostę Wołomińskiego do rozpatrzenia wniosku Pana Piotra Kuś reprezentującego CJK Architekci, ul. Narbutta 39/6, 02-536 Warszawa, działającego w imieniu firmy Skanska s.a., upoważnionej do działania w imieniu Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: skrzynek rozsączających, usytuowanych na działce nr ew. 4/2 obr. 4-07-07 przy ulicy Truskawkowej w Warszawie,
2. szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie do ziemi ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych projektowanego budynku oraz dróg dojazdowych i parkingu na terenie działki nr ew. 4/2 obr. 4-07-07 przy ulicy Truskawkowej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, za pomocą ww. urządzeń wodnych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 04.05.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 12.08.2016 r., godz. 16.06
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 12.08.2016 r., godz. 16.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.08.2016 r., godz. 16.06Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 862 razy.