Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie 2 przepustów: w rowie melioracyjnym R1 w km 0+040 rowu oraz w Kanale Sierakowskim w km 2+630 w pobliżu ulicy Sienkiewicza, na działkach nr ew. 132 i 136/1 obr. Sieraków, gm. Radzymin.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 11 lipca 2016 r. Pani Barbary Mata, Wólka Radzymińska, ul. Topolowa, 15-126 Nieporęt
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych poprzez wykonanie 2 przepustów: w rowie melioracyjnym R1 w km 0+040 rowu oraz w Kanale Sierakowskim w km 2+630 w pobliżu ulicy Sienkiewicza, na działkach nr ew. 132 i 136/1 obr. Sieraków, służących do komunikacji pomiędzy działkami nr ew. 136/1 i 131/1 obr. Sieraków, gm. Radzymin.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 18.07.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 04.08.2016 r., godz. 16.27
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 04.08.2016 r., godz. 16.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.08.2016 r., godz. 16.27Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 808 razy.