Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie 2 przepustów w rowach przydrożnych na działkach nr ew. 141, 122/1, 123/1, 129/1 obr. Emilianóworaz likwidację istniejących 2 przepustów

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 11 czerwca 2016 r. Pana Roberta Głowackiego, prowadzącego działalność pod nazwą Air Projekt Robert Głowacki, ul. Magnolii 11, 05-126 Michałów Grabina, działającego w imieniu Mercedes-Benz Warszawa sp. z o.o.
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: 2 przepustów o średnicy 500 mm w rowach przydrożnych na działkach nr ew. 141, 122/1, 123/1, 129/1 obr. Emilianów, gm. Radzymin, służących do zjazdów z ulic na teren planowanej stacji serwisowej samochodów ciężarowych – na działkach nr ew. 142/3, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1 obr. Emilianów oraz likwidację istniejących 2 przepustów.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 22.06.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 04.08.2016 r., godz. 16.11
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 04.08.2016 r., godz. 16.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.08.2016 r., godz. 16.11Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 843 razy.