Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie przejścia przewodu wodociągowego pod dnem rzeki Czarnej, w km 7+550 w Markach, w pasie drogowym ulicy Spacerowej

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
w związku z wnioskiem z dnia 21 czerwca 2016 r. zakładu Wodociąg Marecki sp. z o.o., ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowanego przewodu wodociągowego o średnicy 315 mm, w rurze osłonowej o średnicy 500 mm, pod dnem rzeki Czarnej, w km 7+550, na działkach nr ew. 1/1 i 91 obr. 1-01 w Markach, w pasie drogowym ulicy Spacerowej w Markach.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan - wicestarosta, data: 05.07.2016 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 01.08.2016 r., godz. 11.42
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 01.08.2016 r., godz. 11.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.08.2016 r., godz. 11.42Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 895 razy.