Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia Miastu Zielonka pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zabudowy fragmentu rowu Magenta, na działce nr ew. 41/1, obręb 4-90-05 w Zielonce.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem
z dnia 8 lipca 2016 r. Pana Michała Romaniaka, działającego w imieniu Burmistrza Miasta Zielonka,

zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Miastu Zielonka pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. wykonanie zabudowy fragmentu rowu Magenta, na działce nr ew. 41/1, obręb 4-90-05 w Zielonce, rurociągiem o średnicy 1600 mm.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 21.07.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 27.07.2016 r., godz. 10.33
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 27.07.2016 r., godz. 10.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.07.2016 r., godz. 10.33Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 889 razy.