Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych w ramach budowy drogi gminnej nr 430216W (dz. nr ew. 573, 572, 596, 767/4, obr. Dębe i dz. nr ew. 8 obr. Oble), tj. odwadniających rowów przydr

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), w związku z art. 11 d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po zapoznaniu z wnioskiem z dnia 13 czerwca 2016 r. Pana Adama Rosińskiego, działającego w imieniu Wójta Gminy Jadów,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
i przebudowę urządzeń wodnych w ramach budowy drogi gminnej nr 430216W (dz. nr ew. 573, 572, 596, 767/4, obr. Dębe i dz. nr ew. 8 obr. Oble), tj. odwadniających rowów przydrożnych, rowów ziemnych bezodpływowych, muld trawiastych, przepustów pod zjazdami, przepustów pod koroną drogi, w miejscowości Wężówka, gm. Jadów, pow. wołomiński.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 15.07.2016 r., godz. 12.10
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 15.07.2016 r., godz. 12.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.07.2016 r., godz. 12.10Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 936 razy.