Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne - pobór wód - Ciemne, gm. Radzymin

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 6 czerwca 2016 r. Pana Józefa Szymańskiego, współwłaściciela FRUCTON WWM, Wytwórnia Wód Mineralnych, Józef Szymański,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez istniejącą studnię zlokalizowaną na terenie wytwórni FRUCTON WWM, Wytwórnia Wód Mineralnych, Józef Szymański (dz. nr ew. 101 w miejscowości Ciemne, gm. Radzymin) oraz na wprowadzanie do ziemi ścieków z pochodzących z mycia butelek za pomocą istniejącego szczelnego zbiornika a następnie do drenażu rozsączającego zlokalizowanego na terenie ww. wytwórni.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 12.07.2016 r., godz. 10.05
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 12.07.2016 r., godz. 10.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.07.2016 r., godz. 10.05Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 761 razy.