Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - gm. Izabelin i Stare Babice - pow. Warszawski Zachodni

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 29 kwietnia 2016 r., ostatecznie uzupełnionym w dniu 5 lipca 2016 r., przekazanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie postanowieniem nr 1096/P/NN/16, z dnia 11 maja (data wpływu 18 maja 2016 r.), znak: NN-404/W/137-MM/16, Pana Bartłomieja Małetki, działającego w imieniu Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj. rowów drogowych wraz przepustami na zjazdach indywidulanych i publicznych, przepustów na rowach przydrożnych i Kanale Zaborowskim, wylotów kanalizacyjnych do rowów i Kanału Zaborowskiego, wykonanie rowów drogowych wraz z przepustami na zjazdach indywidualnych oraz publicznych, urządzeń drenujących w postaci drenokolektrów odsączajacych, zestawów rozsączających i drenokolektrów rozsączających oraz niecek chłonnych, przykanalików wypustów ulicznych do rowów drogowych, zbieraczy melioracyjnych pod jezdnią drogi powiatowej,
a. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z obszaru pasa drogowego do ziemi za pośrednictwem rowów drogowych oraz melioracyjnych, za pośrednictwem ww. urządzeń wodnych tj. wylotów kanalizacyjnych, urządzeń chłonnych (zestawów rozpaczających, drenokolektorów, niecek chłonnych),
b. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ww. wylotami kanalizacyjnymi do Kanału Zaborowskiego,
w ramach planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4128W – ul. Izabelińskiej i ul. Sienkiewicza oraz drogi powiatowej nr 4130W – ul. 3-go Maja wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. 3-go Maja i ul. Sienkiewicza w m. Izabelin, gm. Izabelin oraz m. Stare Babice, gm. Stare Babice, pow. Warszawski Zachodni.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 12.07.2016 r., godz. 09.56
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 12.07.2016 r., godz. 09.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.07.2016 r., godz. 09.56Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 929 razy.