Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia spółce Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe GÓR-PIS Sp.j. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem
z dnia 28 czerwca 2016 r. Pana Pawła Górala – uprawnionego do reprezentowania spółki Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe GÓR-PIS Sp.j., zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia spółce Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe GÓR-PIS Sp.j. z siedzibą przy ul. Chopina 17A, 05-091 Ząbki pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. trzech studni chłonnych zlokalizowanych na działce nr ew. 50/10, obręb 03-26 w Ząbkach oraz na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachowej projektowanego budynku i terenu utwardzonego (drogi wewnętrznej, parkingów i wjazdu) usytuowanego na terenie działek nr ew.: 50/10, 51/10, 52/10, obręb 03-26 w Ząbkach do ziemi za pomocą ww. urządzeń wodnych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Łossan, data: 08.07.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 11.07.2016 r., godz. 09.43
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 11.07.2016 r., godz. 09.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.07.2016 r., godz. 09.43Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 838 razy.