Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego w zakresie przełożenia jego trasy z jednoczesną zabudową w rurociąg o średnicy 400 mm oraz likwidacja istniejącego odcinka rowu wraz z wylo

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 9 maja 2016 r. Burmistrza Miasta Zielonka, uzupełnionym w dniu 14 czerwca 2016 r.,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego w zakresie przełożenia jego trasy z jednoczesną zabudową w rurociąg o średnicy 400 mm oraz likwidacja istniejącego odcinka rowu wraz z wylotem w granicach drogi gminnej ul. Woronieckiego w Zielonce (dz. nr ew. 85/10, 85/20, 86/12, 87/20, 87/7, 88/11 obr. 5-40-07) oraz włączeniem przebudowywanego odcinka urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego zabudowanego rurociągiem w istniejącą sieć kanalizacji deszczowej tj. do rurociągu ¢600 zlokalizowanego na dz. 85/10 oraz poprzez planowaną do przebudowania studnię kontrolną ¢1500 zlokalizowane na dz.87/7 i 88/11.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Agnieszka Szczypiorska, data: 29.06.2016 r., godz. 10.34
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Szczypiorska, data: 29.06.2016 r., godz. 10.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.06.2016 r., godz. 10.34Agnieszka SzczypiorskaDodanie strony

Strona oglądana: 838 razy.