Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia spółce VERODOM Bambot i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą przy ul. Kotkowskiego 11, 05-250 Radzymin pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z wnioskiem z dnia 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu: 2 maja 2016 r.) Pana Janusza Bambota – uprawnionego do reprezentowania spółki VERODOM Bambot i Wspólnicy Sp.j.,
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia spółce VERODOM Bambot i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą przy ul. Kotkowskiego 11, 05-250 Radzymin pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R24A (obecnie stanowiącego rurociąg) – włączenie się kanalizacją do istniejącej studni kontrolnej na ww. rurociągu oraz drenażu,
2. szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wody opadowej i roztopowej z powierzchni dachowej projektowanego budynku i terenu utwardzonego usytuowanego na terenie działki ew. nr 98/1, obręb 03-03 w Radzyminie i wody drenażowej za pośrednictwem zabudowanego odcinka rowu melioracyjnego R-24A do Kanału Sierakowskiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 20.06.2016 r.
Wprowadził:Elwira Bijata, data: 22.06.2016 r., godz. 12.05
Ostatnia aktualizacja:Elwira Bijata, data: 22.06.2016 r., godz. 12.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.06.2016 r., godz. 12.05Elwira BijataDodanie strony

Strona oglądana: 847 razy.